Andere websites

Noot : via Piodoor en deze site wil ik vooral onder de aandacht brengen dat de metamorfosetechniek een bijzonder simpele aanraking is die ook makkelijk te leren is. De techniek is heel eenvoudig toe te passen, voor en door mensen van alle leeftijden, met of zonder beperkingen.

De aanraking op voeten, handen en hoofd zet in de ontvangers prachtige veranderingen in gang en helpt hen om makkelijker om te gaan met veranderingen in het leven – ook veranderingen die we meestal als lastig en moeilijk beschouwen (ziekte, rouw, ontslag).

Daarbij is er een heel ruim theoretisch kader ontwikkeld om te verklaren waarom die eenvoudige aanraking op voeten, handen en hoofd nou eigenlijk zo’n bijzondere metamorfose in mensen teweeg kan brengen.

Wie het interessant vindt om hier meer over te lezen kan ik van harte aanraden om meer informatie te verzamelen, bijvoorbeeld door de volgende websites te bekijken.

Op dit webadres was heel lang de website van de Werkgroep Metamorfosemassage te vinden. De coördinatie daarvan was in handen van Loes Bergers, Amsterdam. Zij heeft met Robert St. John en Gaston Saint-Pierre samengewerkt en gaf zelf cursussen.

Nu is hier het Platform Metamorfosemassage Nederland te vinden. Op deze website vind je onder andere Nederlandstalige publicaties en een lijst van mensen in Nederland die zich als toepasser van de techniek en/of als docent met metamorfosemassage bezighouden en die zich op deze site hebben laten registreren.

Worden wie we zijn. Metamorfosemassage met verstandelijk en lichamelijk gehandicapten is een boekje dat ik kan aanraden voor wie vooral in praktijkervaringen met de metamorfosemassage geïnteresseerd is (geschreven door David Singer en vertaald door Loes Bergers, 1995). Hoe de massage in z’n werk gaat komt ook aan bod. De originele tekst van David Singer is in 2010 opnieuw gepubliceerd door Gaston Saint-Pierre in zijn Compendium.

Het kleine witte boekje gaat iets meer in op de achtergrond en behandelt daarnaast ook de praktijk. Het boekje is geschreven door Gaston Saint-Pierre en Barbara d’Arcy Thompson, het is vertaald door Loes Bergers en in 2008 opnieuw door haar bewerkt. ‘Het kleine witte boekje’ is te downloaden als PDF op de site van het Platform Metamorfosemassage Nederland.

Gaston Saint-Pierre was een student van Robert St. John. Saint-Pierre heeft in 1979 in Londen de Metamorphic Association opgericht. Hij heeft de Metamorphosis bekendgemaakt onder de naam Metamorphic Technique en de praktijk ervan uitgebreid met zijn gedachtengoed rond Universele Principes.

Gaston Saint-Pierre praktiseerde en publiceerde tot in 2010 en gaf workshops over de Metamorphic Technique en de Universele Principes, zowel in Engeland als in andere landen. Hij is in 2011 overleden.

  • Website met publicaties van Robert St. John (nu van Tin Yi Loh, voorheen van Donna Armanasco / Australia), www.metamorphosis-rsj.com

Donna Armanasco leefde, werkte en studeerde samen met Robert St. John tot zijn overlijden in 1996. Zij gaf zelf les tot haar overlijden in 2019. Via haar website stelde zij het werk van Robert St. John beschikbaar, in geschreven en gesproken vorm. Na haar dood in 2019 is het copyright van Robert St. Johns werk overgegaan naar Tin Yi Loh. Op deze website kun je de originele publicaties van Robert St. John bestellen.

Met instemming van Donna Armanasco (als toenmalig houder van het copyright van St. Johns werk) heeft Patricia Newman “The International Metamorphosis Association” opgericht. Zij werkt nu samen met Tin Yi Loh (zie hierboven).

Patricia Newman heeft in 2021 het boek “Metamorphosis. The Path to True Self” uitgebracht, gebaseerd op Robert St. Johns werk. Zij biedt een online cursus Metamorphosis aan.

Cindy Silverlock heeft samengewerkt met Robert St. John. Ook zij geeft behandelingen en cursussen en heeft een centrum opgericht (Santa Rosa, ten noorden van San Francisco).