Metamorfosetechniek / Metamorfosemassage

Bij de Metamorfosetechniek raakt de toepasser de voeten, de handen en het hoofd van de ander licht aan, op de reflexgebieden van de ruggegraat.

Robert St.John ontdekte dat deze simpele aanraking vaak grote veranderingen in gang zet, dat mensen die sessies ontvangen steeds beter hun mogelijkheden kunnen verwerkelijken.

Door het ontvangen van Metamorfose-sessies geeft iemand aan dat zij zich optimaal wil ontplooien en zich wil bevrijden van patronen die haar niet langer dienen. Ook in periodes van veranderingen, bij verlies en rouw of bij ziekte, kan het loslatingsproces makkelijker verlopen als iemand sessies in de Metamorfosetechniek ontvangt.

Metamorfosetechniek voet
Metamorfosetechniek hand
Metamorfosetechniek hoofd achter
Metamorfosetechniek hoofd zijkant

De aanraking op de voeten, de handen en het hoofd werkt als een katalysator die een proces in gang zet maar zelf geen invloed op het proces heeft; de levenskracht van de ontvanger is vrij om vastgelegde patronen los te maken. De energie die eerder nodig is geweest om een patroon vast te leggen komt vrij en kan anders ingezet worden. Dit brengt veranderingen op gang die als zeer bevrijdend worden ervaren; de ontvanger van Metamorfose-sessies is steeds meer in staat haar eigen mogelijkheden te verwerkelijken, in haar eigen tempo.

Cruciaal in de Metamorfosetechniek is dat de toepasser ervan de levenskracht van de ontvanger niet wil sturen, op geen enkele manier. Dit vraagt een open, ‘onthechte’ werkhouding, plus de moed om er op te vertrouwen dat alles wat zich tijdens en na de sessie bij de ontvanger voordoet past bij de ontplooiing van die persoon. De toepasser van de Metamorfosetechniek kijkt niet naar symptomen of problemen. Haar aanwezigheid en aanraking werken als een katalysator, dat wil zeggen een element dat bij de ontvanger een proces in gang zet zonder daar bij betrokken te raken of invloed op uit te oefenen.

Doordat de toepasser van de Techniek niet stuurt, is de innerlijke intelligentie van de ontvanger (haar ziel of Universele Zelf) helemaal vrij om de transformaties te richten en kan haar levenskracht stromen zoals het bij de ontvanger past. Wat daardoor ontstaat is niet van te voren aan te geven… dat is per persoon en per keer verschillend. Doordat de veranderingen niet van buitenaf gestuurd worden maar uit de ontvanger zelf voortkomen, passen ze altijd bij wie zij werkelijk is.

Robert St.John heeft zich afgevraagd waarom die metamorfoses via deze simpele handeling ontstaan en heeft daarover geschreven, net als (later) Gaston Saint-Pierre. De reflexgebieden van de ruggegraat corresponderen met de periode voor de geboorte, zo stelt Robert St.John. In het moment van conceptie en in de zwangerschapsperiode daarna worden een heleboel gedrags- en gedachtenpatronen vastgelegd in ons lichaam, en deze patronen beïnvloeden en beperken ons doen en laten in het leven. Denk onder meer aan genetische factoren of eigenschappen die samenhangen met de groep mensen waartoe de ouders behoren.