Massage of techniek?

Is het nou Metamorfosemassage of Metamorfosetechniek? Wat mij betreft kan het allebei – het is niet de naam die de transformaties bewerkstelligt.

Ik heb de aanraking op de reflexgebieden van voeten, handen en hoofd leren kennen onder de naam Metamorfosemassage (zie ook de website die in plaats is gekomen van de voormalige Nederlandse werkgroep: www.metamorfosemassage.nl). Als ik iemand erover vertelde, legde ik altijd direct uit dat het eigenlijk geen massage is. Inmiddels gebruik ik de volgende termen:

  • Metamorfosetechniek vind ik vanuit het gezichtspunt van de aanraker een goede term.
  • Metamorfose vind ik passend voor het proces dat de ontvanger doorloopt; oftewel dood van het voorgaande en geboorte van het volgende (vergelijk rups en vlinder).
  • Metamorfose-sessie vind ik dan voor het geheel de mooiste term. Die naam omvat in mijn ogen alles wat er bij de ontmoeting tussen aanraker en ontvanger komt kijken, zowel de handeling en intentie van de aanraker als het proces dat de ontvanger doorloopt.

Robert St.John gebruikte eerst de term Prenatal Therapy (‘prenataaltherapie’). Dat heeft m.i. voornamelijk betrekking op de handeling.

Hij gebruikte later vooral de naam Metamorphosis (‘metamorfose’) voor het geheel, in het bijzonder het proces dat de ontvanger/cliënt doorloopt. De ontvanger creëert steeds nieuwe versies van zichzelf waarbij zijn bewustzijn en levenskracht steeds vrijer worden naarmate beperkende patronen van hem afvallen.

Gaston Saint-Pierre heeft vervolgens de term Metamorphic Technique (‘metamorfische techniek’) geïntroduceerd.

Robert St. John heeft ooit opgeschreven dat hij de term Metamorphic Technique niet passend vindt, omdat dat volgens hem zou suggereren dat we het leven zouden toepassen alsof het een techniek is, terwijl we volgens hem simpelweg het leven zijn – en Metamorphosis gaat volgens hem immers om het steeds vrijer stromen van iemands levenskracht, geleid door de eigen innerlijke intelligentie. (Overigens heeft hij Prenatal Therapy elders wel als een techniek of een methode aangeduid.)

Gaston Saint-Pierre heeft er echter weloverwogen voor gekozen om de naam Metamorphic Technique te introduceren, te vertalen als Metamorfosetechniek, om het belang van een onthechte werkhouding van de aanraker te onderstrepen.

Gaston Saint-Pierres definitie van een techniek is: “een benadering die zichzelf perfectioneert in de toepassing ervan”. In zijn ogen is de kern van de Metamorphic Technique de onthechte houding van de toepasser ervan, dat wil zeggen de onthechtheid van degene die de voeten, handen en hoofd van de ontvanger aanraakt, om zo als katalysator van zijn/haar proces te fungeren.

Deze onthechte houding van de toepasser is voor hem dus erg belangrijk in het geheel en daarom heeft hij de naam ‘Metamorphic Technique’ gekozen. Met andere woorden: wat zich in de toepassing van deze techniek perfectioneert is de onthechtheid in de werkhouding van de toepasser.

De functie van de aanraker als katalysator voor het proces van de ontvanger wordt overigens ook door Robert St.John benadrukt. Hij geeft in zijn introductie tot de Prenatal Therapy echter ook aan dat de motivatie van de aanraker wel belangrijk kan zijn voor het geven van richting aan de transformatie van de ontvanger, als deze zelf een verminderd bewustzijn heeft.

In Nederland is Metamorfosemassage is de meest gebruikte term, als vertaling van Metamorphic Technique (Saint-Pierre heeft als eerste in Nederland lesgegeven over de techniek). Sinds 1981 was er dan ook de Werkgroep Metamorfosemassage. Henk Goossens en Loes Bergers stonden aan de wieg ervan, en Loes Bergers is heel lang coördinatrice geweest.

In het buitenland zijn ook benamingen te vinden die overeenkomen met Metamorfosemethode en Metamorfosetechniek.

Metamorfosemassage is op zich een mooie naam, ook heerlijk toepasselijk af te korten tot ‘Mmm’ of ‘Mmmassage’. Onder de naam Metamorfosemassage heb ik de techniek leren kennen en zo heb ik het jarenlang genoemd – maar zoals hiervoor opgemerkt, mijn eerstvolgende zin is dan altijd dat de aanraking eigenlijk geen massage is (en de tweede zin is dat er ook geen lippenstift en nagellak aan te pas komt ;o).

Al met al gebruik ik nu de volgende termen:

  • Metamorfosetechniek vind ik vanuit het gezichtspunt van de aanraker een goede term.
  • Metamorfose vind ik passend voor het proces dat de ontvanger doorloopt; oftewel dood van het voorgaande en geboorte van het volgende (vergelijk rups en vlinder).
  • Metamorfose-sessie vind ik dan voor het geheel de mooiste term. Die naam omvat in mijn ogen alles wat er bij de ontmoeting tussen aanraker en ontvanger komt kijken, zowel de handeling en intentie van de aanraker als het proces dat de ontvanger doorloopt.

Relevante citaten van Robert St. John

Metamorphosis. A text book on Prenatal Therapy. (1976, UK)

Te bestellen via: www.metamorphosis-rsj.com

Introduction, p.1

[begin citaat]

“Prenatal Therapy” is a technique, and, as the name suggests, it is a method of approaching the pre-natal, or formative, period of life.

The period before we are born is the formative period during which our body is made, but in which, also, the faults in our mental and physical structure are established. Prenatal Therapy is a technique whereby this formative period is brought into focus, loosened and changed.

The basis of the method is an ancient Chinese system of treatment through the feet. This method has been used in the West under the name Zone Therapy, Reflex Therapy and Reflexology. In my investigation into the latter methods I discovered a quite revolutionary principle. I discovered that in the part of the feet which corresponded to the spine there was also a correspondence to the pre-natal period. This discovery meant that whereas in Reflex Therapy the tensions and stresses of the body could be released through the manipulation of the feet, I could now do the same thing for the pre-natal period; hence the name “Prenatal Therapy”.

The work as a whole is called “Metamorphosis” because this is what is taking place, through the medium of Prenatal Therapy, a purely physical application, a complete metamorphosis of the attitudes of life and modes of living, can take place; a loosening of time, and a releasing of the holds in time on the present moment of life, and a final freeing of the locking in time to which man is subject, resulting in a natural and spontaneous removal of the barriers of consciousness and the free use of the erstwhile faculties of the psychic.

[einde citaat]

Metamorphosis. The Blue Book. Notes & Observations. (2006, published by Oogaloo Publications, Australia)

p.62

“Metamorphic Technique is a name given to this work by others. I have avoided the use of the word ‘Technique’ as applied to this work because a technique suggests standing outside and ‘practising’ the pattern of life. We are life and we don’t practise it.”

p.61

“Although we can interpret that which is going on in the patient from the condition of his feet, that is not the object of this work. The object is to do something that will enable him to free himself from the stresses creating these conditions. As a practitioner one is a catalyst in this process.”